Bezpośredni wtrysk benzyny w silnikach spalinowych

Zakres tematyczny:
  • zasady tworzenia mieszanek uwarstwionych
  • budowa i działanie pomp wysokiego ciśnienia
  • budowa i działanie wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych w systemach bezpośredniego wtrysku benzyny
  • zasady kontroli składu mieszanki
  • budowa i działanie sond szerokopasmowych
  • budowa układów dolotowych do silników
  • oczyszczanie spalin z tlenków azotu – katalizatory i sondy NOx
  • omówienie przykładowych rozwiązań systemów bezpośredniego wtrysku benzyny (FSI, TSI, TFSI)

Czas trwania: 1 dni.
Liczba godzin: 8
Godziny zajęć: 9.00 do 17.00
Wykładowca: mgr inż. Waldemar Busz