Pompy VP-44

Zakres tematyczny:
  • Budowa i funkcjonowanie pomp rotacyjnych VP-44
  • Warsztatowe metody diagnostyki podzespołów i systemu sterowania. 

Czas trwania: 1 dzień
Liczba godzin: 8
Godziny zajęć: 9.00 do 17.00
Wykładowca: mgr inż. Waldemar Busz

UWAGA: Szkolenie organizowane jest tylko w przypadku zgłoszenie się min. 5-osobowej grupy. Termin ustalany jest indywidualnie.