Systemy poduszek powietrznych

Zakres tematyczny:
  • Zasady BHP postępowania z materiałami pirotechnicznymi;
  • Zasady bezpieczeństwa przy pracach obsługowo - naprawczych pojazdów z wyposażeniem poduszek powietrznych i napinaczy pasów;
  • Budowa i działanie poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa;
  • Metody diagnozowania systemów poduszek powietrznych;
  • Dokumentacja warsztatowa systemów elektrycznych i warunków montażu;
  • Zasady i metody utylizacji pirotechniki tych systemów.

Uwagi:
  • Pokaz deaktywacji poduszki przez odpalenie;
  • Dokumentacja techniczna systemów SRS, płyta CD ROM, warsztatowe instrukcje BHP, materiały szkoleniowe;
  • Zaświadczenie o szkoleniu BHP z materiałami pirotechnicznymi;

Czas trwania: 2 dni.
Liczba godzin: 16
Godziny zajęć: 9.00 do 17.00

Wykładowca:
mgr inż. Piotr GUZEWSKI
mgr inż. Jarosław OLBRYCHT