inż. Ryszard Kędzia

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - wydział Elektromechaniczny o specjalności: Rakiety przeciwlotnicze.

Do 1986 roku służba na stanowisku Starszego pomocnika szefa służby uzbrojenia i elektroniki.
1987-1992 praca w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych WZM nr.5 w Poznaniu jako konstruktor-technolog.
Od 1993 roku utworzenie placówki szkoleniowej kształcenia kursowego i prowadzenie szkoleń w zakresie elektrotechniki i przygotowanie oferty oprzyrządowania warsztatowego i wyposażenia technodydaktycznego dla szkół.


mgr inż. Jarosław Olbrycht

Wykształcenie wyższe, Wydział Maszyn roboczych i Pojazdów Politechniki Poznanskiej - specjalność systemy i urządzenie energetyczne.

Nauczyciel. Długoletni wykładowca w Zakładzie Silników Spalinowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. Obecnie wykładowca w Centrum Szkolenia Motoryzacji oraz Akademii Mechatroniki Pojazdowej w Poznaniu. Autor licznych artykułów z zakresu elektronicznych systemów pojazdowych w specjalistycznch czasopismach motoryzacyjnych.

mgr inż. Waldemar Busz

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu), Wydziału Mechanizacji Rolnictwa.

W latach 1985–1992 pracował na stanowisku konstruktora w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu — WZMOT nr 5, gdzie opracował m. in. na bazie czołgu T-55 pojazd do gaszenia pożarów lasów GPG-10. W latach 1992–2008 pracował w firmie Bosch Serwis — Leszczyński, zdobywając w konkursach firmy Bosch najwyższe laury. Kilka miesięcy pracował jako doradca serwisowy w serwisie Peugeot w Poznaniu. Od połowy 2009 roku pracuje w Centrum Szkolenia Motoryzacji “Autoelektronika Kędzia”, jako konstruktor wyposażania dydaktycznego oraz wykładowca kształcenia kursowego w zakresie elektronicznych systemów pojazdowych.


dr inż. Adrian Walaszyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Fizyki Technicznej.

W latach 2000-2010 związany z Politechniką Poznańska jako doktorant, później pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Wydziale Fizyki Technicznej oraz na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Współpracował z Krajowym Laboratorium FAMO oraz z rzeczoznawcami samochodowymi. Współautor licznych publikacji naukowych. Obecnie zatrudniony w CSM „Autoelektronika Kędzia” na stanowisku technolog, wykładowca.

Michał Dominiak