CAN/LIN-BUS, FlexRay, MOST – magistrale danych w samochodach

Zakres tematyczny:
  • topologia i transmisja danych w sieciach CAN, LIN i FlexRay
  • topologia i transmisja danych w sieci MOST
  • adresowanie danych
  • ramki wiadomości
  • błędy transmisji
  • światłowody
  • pomiary oscyloskopowe i diagnozowanie magistrali danych CAN, LIN, FlexRay i MOST

Czas trwania: 2 dni.
Liczba godzin: 16
Godziny zajęć: 9.00 do 17.00
Wykładowca: dr inż. Adrian Walaszyk

UWAGA: Szkolenie organizowane jest tylko w przypadku zgłoszenie się min. 5-osobowej grupy. Termin ustalany jest indywidualnie.